Dykkerterapi

DYKKERTERAPI (PADI Adaptive Training.)

Award Wining koncept.

Carsten fra Aalborg Dykkerskole fik i 4. kvartal 2022, som den første person i Europa, tildelt PADI Ocean Torchbearer Award, for sit store arbejde inden for udbredelse af Dykkerterapi og dykning for udfordrede personer.

PADI Ocean Torchbearer Award tildeles world wide kun til én person i kvartalet, som har gjort eller udviklet noget ekstraordinært inden for dykning.

Du kan læse mere om den tildelte Award fra PADI på deres Facebook side: PADI Ocean Torchbearer Award 4th quarter


Hvad er Dykkerterapi (PADI Adaptive Training) og hvad kan det gøre for dig?

Aalborg Dykkerskole tilbyder dykkeroplevelser for personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Det er i daglig tale benævnes som ”personer med et handicap – synligt eller usynligt”

Det kunne f.eks. være personer med amputation, blinde/svagtseende, sclerose, lammelser, ADHD, PTSD. Der er i princippet ingen grænser.

Et foreløbigt lille forskningsprojekt fra 2011 på John Hopkins univertitet, viser at der ved dykning er "sigfinikant forbedring" i muskel træning, nervesignalerne for personer med rygmarvsskader og samtidig har forskerne dokumenteret ca. 80% forbedring for personer med PTSD. Det er ikke konkluderet præcis hvad det er der gør at personerne i forsøget havde denne store ændrig, men det er noget som Aalborg Dykkerskole ønsker at sætte fokus på og arbejde videre med. 

Du kan allerede i dag komme ud og prøve hvordan dykning påvirker din krop og sind.

Rapporten kan læses her: JOHN HOPKINS 

 

Dykkerterapi udbydes af Aalborg Dykkerskole og foregår i:

Nørresundby Idrætscenter
Lerumbakken 11
9400 Nørresundby

 

Dykkerterapi tilbydes primært i tidsrummet:

Mandage 9-12
Tirsdage 10-13

 

Efter tilmelding bliver du kontaktet af Aalborg Dykkerskole for i fællesskab at fastsætte en dato.

Med det rette udstyr og den rette træning/uddannelse af vores instruktører, er det muligt at tilbyde de fleste personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser oplevelsen af at være vægtløs under overfladen og være fri som fiskene i havet.
Alle vores instruktører har deltaget på PADI Adaptive Training kurset og er certificeret herefter.

Selvom du er fysisk og/eller psykisk begrænset i din hverdag, vil du under kontrollerede og sikre forhold, kunne opnå oplevelsen af at trække vejret under vand og være vægtløs.

Dykkerterapi foregår i sikre omgivelser og er et 1:1 oplevelse - én instruktør til én deltager.

Dykkerterapi tilbyder mange fordele i forhold til andre aktiviteter på land.

Mental ro, der er helt lydløst under overfladen og fokus er kun på det dyk du er i gang med at udføre.
Vægtløs, i en dagligdag hvor du måske er mere eller mindre bevægelseshæmmet, vil du opleve at være vægtløs og fri under
overfladen.
Selvtillid du overvinder personlig grænser.
Fysisk velvære, at være vægtløs træner kroppens muskler på en anden og lettere måde end når vi er på land.
Indvirkning på slidte/ødelagte nervebaner. Personer med nedsat mobilitet pga skader i nervesystemet, giver positive tilbagemeldinger om øget aktivitet i nervebanerne efter blot et prøvedyk. (dette er dog ikke garanteret for alle, men noget vi ønsker at studere nærmere,især effekten ved gentagne dyk over en længere periode.)

 

Program:

-          Møde med instruktøren til samtale om behov/begrænsninger ca. 15-20 minutter.

-          Omklædning ca.15 minutter

-          Klargøring og forklaring af udstyr ca. 15 minutter

-          I vandet og justering af udstyr ca. 10-15 minutter

-          Enkelte øvelser (ikke et krav) ca. 15 minutter

-          Svømme vægtløst med din instruktør. Ca. 45 minutter

-          Aftagning af udstyr op af vandet. 10 minutter

-          Afslutning, ideer til eventuelt videre forløb 10-15 minutter

Der vil være mulighed for at blive fotograferet unde vand. Billederne sendes senere til din mailadresse.
Billederne brugse IKKE af Aalborg Dykkerskole uden din skriftlige samtygge.

Samlet tid ca. 2½ -3 time

OBS alle tider er ca. og IKKE noget der skal følges præcist.
Vi er her for at give DIG en god oplevelse, i det tempo du har brug for.

Krav for deltagelse:

1. Du skal være selvhjulpen eller have én hjælper med til omklædning.
(Der er specielt omklædningsrum med ekstra plads, briks og andre hjælpemidler til rådighed)

2. Du skal selv eller med én hjælper komme ned til bassinkanten.
(Der er elevator i svømmehallen)

3. Der må ikke være risiko for at der siver kropsvæsker ud i svømmehallen.
(Ring til Aalborg Dykkerskole på 31771119 hvis du er i tvivl)

 

Pris kr. 2.295,- alt inklusiv.

Hvad har vores tidligere deltager sagt:

”Under dykket oplevede jeg, at instruktøren efter en kort instruktion og nogle få enkle øvelser af hensyn til sikkerhed, frit lod mig dykke i bassinet, mens han holdt godt øje med mig og hele tiden var lige i nærheden hvis jeg havde brug for det. Min krop og mit sind rejste tilbage til den samme følelse af frihed og af at være fuldstændig ubegrænset som ved tidligere dyk. Så snart jeg svævede i vandet, glemte jeg og min krop alt om fysiske begrænsninger og tvivlstanker om hvorvidt kroppen kunne klare det. Lige præcis at dykke kan jeg netop sagtens endnu, jeg har blot brug for hjælp til at få udstyr på og komme i og op af vandet med det.  

 Resten af dagen, efter dykket, var jeg euforisk, både meget glad for igen at have oplevet glæden ved igen at dykke og især for at have gjort noget, jeg troede var blevet umuligt for mig pga. fysiske begrænsninger. Jeg kunne også tydeligt mærke, at min krop havde haft godt af tiden i vandet: Koldt vand dulmer altid de kroniske smerter og føleforstyrrelser, jeg har i især fingre/hænder og tæer/fødder, og den effekt varede i mange timer efter dykket. Samtidig oplevede jeg, at jeg følelse vendte tilbage i fødder og tæer i timerne efter dykket, dem plejer jeg ikke at kunne mærke. Hele kroppen føltes blødgjort indvendigt, som smurt med ny olie. 
Dagen efter var jeg mere træt end sædvanligt, men tog den blot lidt mere med ro og hvilede så meget jeg havde brug for.  

 Den vigtigste og mest langtidsvirkende effekt er, at jeg har fået endnu mere livsmod og endnu et bevis på, at følelsen af at være begrænset primært er noget, der fodres af mine egne tanker. Og omvendt: Når jeg kan dykke, så kan jeg jo hvad som helst - det er mest et spørgsmål om den rette hjælp”

 

Rikke H,-  Sclerose patient, deltager Dykkerterapi

 

 

”Det var en mega fed oplevelse at prøve, meget federe end forventet jeg er så klar igen. 

Ved ikke om det var hårdere for mig end for andre men en smule grænse overskridende var det.  

Jeg håber virkelig der er flere blinde der kunne tænke sig at prøve det.”
 

Cathrine L.C. – Blind, deltager på Dykkerterapi

 

 

”Kære Aalborg Dykkerskole.

Lørdag den 28. august mødte jeg, sammen med en lille gruppe andre, op til et prøvedyk i Nørresundby Svømmehal.

Vi blev alle budt velkommen af Carsten, som sammen med sine kolleger sørgede for os gennem hele eftermiddagen.
Efter omklædning mødtes vi ved bassinkanten og jeg hurtigt tildelt en makker som skulle undervise og guide mig gennem prøvedykket. 
Efter en grundig gennemgang af udstyr og tilpasning af samme kom jeg i vandet og vi startede med de indledende øvelser som var med til at øge kendskabet til udstyret og hvordan dykningen skulle foregå. 

Jeg er, efter en trafikulykke i 2015, rygmarvsskadet med en inkomplet skade og mangler derudover venstre underben. Det giver nogle afledte udfordringer i forhold til balancen i vandet. Disse udfordringer blev ret hurtigt løst og det virkede faktisk helt naturligt at skulle tilpasse udstyret til mine funktionsnedsættelser. 

Nede i vandet var min instruktør hele tiden i mit synsfelt og vældig dygtig til at kommunikere med mig og guide mig, hvis der var noget jeg var i tvivl om. 
Det blev til lang tid under vand og jeg fik masser af mulighed for at lære udstyret at kende og oplevede også hvordan mine kroniske smerter lettede og jeg kunne føle mig fri og let for første gang siden min ulykke.
Carsten og instruktørerne fra dykkerskolen var hele vejen igennem meget professionelle og seriøse med et glimt i øjet, der gjorde stemningen afslappet og rar at være i. 

Mine varmeste anbefalinger til Aalborg Dykkerskole og deres prøvedyk-setup. Uanset om du har en funktionsnedsættelse eller ej.”

 Torben L. - Ben amputeret, deltager i Dykkerterapi