Undervisning Skoleelever

Oplev en verden under overfladen


Aalborg Dykkerskole har i  samarbejde med Aalborg Kommune skabt undervisningsmodulet  ”Oplev en verden under overfladen.”
Her får eleverne kendskab til fysik, kemi, geografi, biologi, samt prøver et rigtigt dyk i Nørresundby Idrætscenter "SKANSEN".
 
Motivation og formål
Nogle elever har måske prøvet at se liv under vandet, andre kunne godt tænke sig at prøve det. Uanset om eleverne har interesse for dykning, så er det sundt at blive bevidst om, hvordan det liv, vi lever på jorden, kan påvirke udviklingen af koralrev og livet under vandet. Eleverne lærer desuden om opdrift, tryk, massefylde, koralrev og havstrømme.
Eleverne afprøver under kontrollerede forhold og med praktiske øvelser, de teoretiske love med fysiske øvelser ”på egen krop”. Eleverne udfordres derved på deres teoretiske viden og oplever samtidig at bevæge sig og trække vejret under vand.
Der udføres både selvstændige øvelser samt øvelser i små grupper.
Da øvelserne i vand foregår på lav dybde, kan alle elever deltage på lige fod i undervisningen uanset fysiske / psykiske og boglige formåen.
ALLE aktiviteter i vand guides og styres af professionel dykkerinstruktør fra Aalborg Dykkerskole.
 
Før besøget i svømmehal:
2 lektioners selvstændigt oplæg leveret af Aalborg Dykkerskole som gennemgås på klassen med fremsendte (PDF-filer). Her bliver forklaret “Oplev en verden under overfladen” (Dykkerteori og udstyr)
- Læs kompendie fra Aalborg Dykkerskole. (PDF-materiale, Fremsendes af Aalborg Dykkerskole)
- Få viden om hvad der sker, når vi dykker.
- lav opgavesæt (PDF-materiale, Fremsendes af Aalborg Dykkerskole)
- Lave evt. forsøg. (for eksempel Archimedes lov om opdrift.
 
Under besøget:
- Lave et prøvedyk og lave praktisk forsøg med opdrift og massefylde.
- Noter elevernes indivuelle luftforbrug til senere brug for undervisning vedr. forbrug at luft (ilt) samt snak om respiration
- Lære om vands påvirkning på en genstand. (Opdrift) samt hvordan man kommunikerer under vand.
- Lav teoriopgaver vedr. tryk, massefylde, opdrift
- Aalborg Dykkerskole tager billeder under vandet i det omfang eleverne ønsker det.
 
Efter besøget
- Skrive rapport om dykket i Nørresundby Idrætscenter "SKANSEN.
- Udregn elevernes luftforbrug/iltforbrug 
- Forslag: Lad eleverne lave et oplæg om et af følgende emner:
- Udvikling/nedbrydning af koralrev
- Syreregn / temperaturstigning i havene og effekten på koralrevene (Er der koralrev om 50 år?)
- Hvordan dannes saltvand/ferskvand, og hvordan ser livet ud i de to.
- Havstrømme
- Affald i havene: Plast
- Gennegå et kort teorimodup på PADI.com (GRATIS og på Dansk) herefter modtagere eleven et GRATIS E-certifikat på genneført "Prøvedyk"
- Se billeder af elevernes dyk. (obs. Billederne fremsendes til klassens kontaktperson og opbevares/bruges efterfølgende IKKE af Aalborg Dykkerskole.)
 
Formål
- At styrke elevernes teoretiske viden og interesse for fysiske love, med hjælp af praktiske øvelser inden for fysik, kemi, biologi.
- At udfordre eleverne til, under kontrollerede forhold, at overvinde egne grænser. (styrket selvværd)
- At udbygge evnen til at samarbejde under vanskelige og anderledes forhold (unde vand).
- At udvide elevernes interesse for at bevare verdenshavene og mindske forureningen af havene.

Lad en ny verden åbne sig med Aalborg Dykkerskole.
MAX deltagere pr. klasse er 26 elever.

 

Kontakt Aalborg Dykkerskole for booking af tid.